Facebook
Naziv: Spisi (podserija)
Signatura: HR-HDA-102-2-4-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1872 - 1897
Tehničke jedinica: 5 kut.
Sadržaj jedinice: Cjelina se sastoji od zapisnika sastanka (1/1896) oko organizacije pomoći siromašnim stanovnicima stradalim od elementarne nepogode. Okupljeni uglednici (Bombelles, grofica Hedervary, veliki župan, zapovjednik zbora) raspravljaju o planovima za prikupljanje pomoći (organizacija dobrotvornih koncerata, prikupljanje milodara), osniva se centralni odbor za prikupljanje pomoći. Drugi dio cjeline čine imenovanja članova odbora, popisi članova općinskih odbora, popisi postradalih od tuče, popisi stalno postradalih, podatci o sakupljenim milodarima, popisi podjele kukuruza, žita i soli stanovništvu. Popisi sadrže broj i spol članova obitelji, podijeljene količine žita, rubriku u kojoj se upisuje je li glava obitelji notorni kradljivac, pijanica ili zapikuća ili je neki od članova obitelji nesposoban za rad.
Identifikator: HR-HDA/AJ 78306