Facebook
Naziv: Dom narodnog zdravlja u Osijeku (fond)
Signatura: HR-DAOS-204
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Skraćeni nazivi: DNZO (hrvatski)
Razdoblje: 1925 - 1956
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 9 kut.
Odgovornost: Dom narodnog zdravlja u Osijeku (stvaratelj)
Epidemiološka stanica Osijek (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je 7. svibnja 1963. godine preuzeto od Zavoda za zaštitu zdravlja u Osijeku. Primopredaja je upisana u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod brojem 350.
Sadržaj jedinice: U cijelosti su sačuvani povjerljivi spisi za godine 1925-1930 (podaci o liječničkom osoblju, sporovima među osobljem, okružnice, naredbe i sl.). Spisi antirabične stanice za 1941. također su sačuvani u cijelosti i sadrže osnovne podatke o osobama koje su ugrizli psi. Gradivo sanitetsko-tehničkog odjeljka sadrži podatke o provođenju zdravstveno-zaštitnih mjera na širem području Slavonije.
Izlučivanju: Prilikom obrade i sređivanja gradiva u arhivu obavljen je postupak odabiranja i izlučivanja gradiva iz 1956. godine, a kojemu su istekli rokovi čuvanja. Odabiranje i izlučivanje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije početka obrade i sređivanja fonda izvršen je uvid u stanje gradiva u spremištu. Gradivo fonda HR-DAOS-204 Dom narodnog zdravlja u Osijeku i HR-DAOS-764 Epidemiološka stanica u Osijeku bilo je podijeljeno u dva posebna fonda. Istraživanjem povijesti stvaratelja i uvidom u sačuvano gradivo nije pronađena jasna granica između Epidemiološke stanice i Doma narodnog zdravlja. Utvrđeno je da je Epidemiološki zavod vodio poslove oko izgradnje zgrade Doma narodnog zdravlja, a njegov šef dr. Slavko Hirsch postao je 1928. prvi upravitelj Doma narodnog zdravlja. Sačuvani urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa odnosi se na razdoblje 1925-1930. Njegovi prateći povjerljivi spisi ovjeravani su do 1928. godine prijemnim pečatom Epidemiološkog zavoda, a od 1928. prijemnim pečatom Doma narodnog zdravlja. Povjerljivi spisi smješteni su u prvu seriju te su sređeni prema upisu u urudžbeni zapisnik. Epidemiološka stanica integrirana u fond HR-DAOS-204 Dom narodnog zdravlja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhivu u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-204/SI - 1 Dom narodnog zdravlja-Osijek (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Opća napomena: Obradom i sređivanjem gradiva u fond je integrirano i gradivo fonda HR-DAOS-764 Epidemiološka stanica Osijek.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 8790
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica