Facebook
Naziv: Osobni fond Rakoš Pavao (fond)
Signatura: HR-DAOS-947
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1888 - 1965
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Rakoš Pavao (stvaratelj) (1888-1965)
Povijest jedinice: Dr. Firinger još 1950. godine počinje pregovore s P. Rakošem oko preuzimanja osobnog fonda i bogatog fundusa novina i časopisa koje je on prikupio (a koja su bila izložena opasnosti uništavanja "radi nestašice prostora i papira tokom vremena u velikom dijelu popalile i prodale njegove žene"), a u kojima je pod pseudonimima redovito objavljivao svoje radove. Čini se da je to gradivo zajedno s njegovim rukopisima preuzeto još za vrijeme pisčevog života 1951. godine, te je po nalogu Ravnateljstva Državnog arhiva u Zagrebu predano Muzeju Slavonije ("...arhiv ne čuva građu živućih osoba"). Nakon smrti P. Rakoša Arhiv je 1967. preuzeo ostatak ostavštine od njegove obitelji, te moli Muzej za povrat ranije predanih rukopisa radi objedinjavanja fonda. Ispostavilo se da je P. Rakoš u pratnji svoje supruge rukopise tražio i dobio nazad 1965. godine. Na koncu, kćerka Zdenka Barbarić, rođ. Rakoš 16. veljače 1967. predala Arhivu ostatak ostavštine Pavla Rakoša, uz primopredajni zapisnik. Broj Knjige akvizicije 55 (1950) i 387 (1966).
Sadržaj jedinice: Gradivo se u najvećem dijelu sastoji od objavljenih i rukopisnih književnih i ostalih radova Pavla Rakoša. Značajna je i njegova korespondencija sa svojim suvremenicima (od kojih je, ne jedan, poznata javna osoba ili umjetnik tog razdoblja) i raznim izdavačkim kućama. Posebno su zanimljive dopisnice prijatelja s ratišta, koja su oni slali P. Rakošu. Osobna dokumentacija u užem smislu (rodni listovi, vjenčani listovi, svjedodžbe, fotografije) za 6 člana obitelji Rakoš zauzimaju tek jednu kutiju.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog fragmentarne sačuvanosti i osobitog značaja.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: S obzirom da je gradivo preuzimano u dva navrata od dva različita predavatelja (Pavao Rakoš i Zdenka Barbarić), ono je bilo podijeljeno u dva različita fonda s dva broja Općeg inventara (HR-DAOS-947 Rakoš, Pavao; HR-DAOS-1318 Obitelj Rakoš Barbarić). Uvidom u gradivo utvrđeno je da se i u jednom i u drugom fondu pretežito radi o ostavštini Pavla Rakoša, a razmjerno se mala količina odnosi na njegove članove obitelji. Stoga su se dva fonda objedinili u jedan pod signaturom HR-DAOS-947, razvrstalo se privatno i javno gradivo (korespondencija u službene svrhe, koju je predavatelj sam numerirao, objavljeni radovi i rukopisi), oblikovale su se serije, arhivske jedinice i signirano je gradivo. S obzirom da u stručnoj literaturi ima vrlo malo podataka o biografiji Pavla Rakoša, na osnovu dostupnog gradiva potrebno je bilo bar u osnovnim crtama istražiti i opisati njegovu biografiju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Obavijesna pomagala: DAOS-947/SI - 1 Pavao Rakoš (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 9521
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica