Facebook
Naziv: Društvo slobodnih zidara lože Budnosti (Vigilantia) Osijek (fond)
Signatura: HR-DAOS-1411
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1911 - 1940
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Društvo slobodnih zidara lože Budnosti (Vigilantia) Osijek (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do gradiva se došlo samo neizravno, skupljeno gdje se našlo. Nešto suvišnih tiskanica dobiveno je od Muzeja Slavonije još 1963. godine.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od fragmenata tiskanica vezani uz rad slobodnozidarske lože.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhivu u Osijeku.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnika o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Dio gradiva nalazi se u Muzeju Slavonije i u fondovima njemačke narodnosne skupine u Osijeku.
Opća napomena: Podaci su preuzeti iz povjesne bilješke koju je sastavio dr Kamilo Firinger 1975.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 9933
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica