Facebook Slike
Naziv: Sazivački odbor I. antifašističkog kongresa omladine Jugoslavije ciljevima i značaju I. kongresa omladine (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-1-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-33/1
Identifikator: HR-HDA/AJ 100566