Facebook Slike
Naziv: Okružnica Sekretarijata zemaljskog odbora USAOJ-a svim organizacijama USAOJ-a o značaju I. kongresa i zadacima koje treba ispuniti (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-1-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-33/3
Identifikator: HR-HDA/AJ 100568