Facebook Slike
Naziv: Prijevod rasprave delegata talijanske antifašističke omladine na II. kongresu USAOJ-a Alda Fallarigo na referat Rate Dugonjića (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-1-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-33/9
Identifikator: HR-HDA/AJ 100584