Facebook Slike
Naziv: Pismo Nene /USAOH Virje/ Uredništvu "Omladinskog borca" o pošiljci koju je omladina iz Velike Trešnjevice uputila Štabu III. bataljona B.N.O.P.O.H. (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-2-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-35/155
Identifikator: HR-HDA/AJ 100801