Facebook Slike
Naziv: Dopis o povezanosti rada USAOH-a i APŽ-a u selu Virju (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-2-2-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-35/159
Identifikator: HR-HDA/AJ 100807