Facebook Slike
Naziv: Okružni odbor USAOH—a Krapina šalje Okružnom odboru USAOH-a Zagreb rezultate kongresnog takmičenja na okrugu Krapina (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-4-4-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-36/188
Identifikator: HR-HDA/AJ 100923