Facebook Slike
Naziv: Okružni odbor USAOH-a Krapina dostavlja rezultate takmičenja od početka NOB do I. kongresa USAOH—a za okrug Krapina (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-4-4-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-36/189
Identifikator: HR-HDA/AJ 100924