Facebook Slike
Naziv: Okružni odbor USAOH-a Pokuplje dostavlja rezultate takmičenja između omladine okruga Žumberak i Čazma (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-4-6-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-36/196
Identifikator: HR-HDA/AJ 100933