Facebook Slike
Naziv: Okružni odbor USAOH-a za Pokuplje šalje kulturno-umjetničkom odsjeku ZAVNOH-a dopis o upućivanju Ljubice Srnec u glumačku grupu (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-4-6-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-36/199
Identifikator: HR-HDA/AJ 100936