Facebook Slike
Naziv: Banaković Stjepan šalje Kotarskom odboru USAOH-a Samobor izvještaj s terena Horvata o radu omladine (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-4-7-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-36/217
Identifikator: HR-HDA/AJ 100964