Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor USAOH-a Velika Gorica šalje podatke o rezultatima rada omladine pred svjetski omladinski tjedan (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-4-9-5
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-36/228
Identifikator: HR-HDA/AJ 100979