Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor USAOH-a Veljun dostavlja članovima kotarskog i predsjednicama općinskog USAOH-a kotara Veljun dopis Glavnog od-bora USAOH-a (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-5-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-38/342
Identifikator: HR-HDA/AJ 101322