Facebook
HR-HDA-1231 - Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske (fond)
1 - Glavni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (podfond)
10 - Okružni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske za Hrvatsko primorje (serija)
1 - Dokumenti Okružnog odbora USAOH-a za Hrvatsko primorje (podserija)
1 - Statistika omladinskih organizacija na Okrugu Hrvatskog primorja (predmet)
2 - USAOH Hrvatskog primorja šalje Titu pozdrave za 1.maj (predmet)
3 - Letak Odbora USAOH-a Hrvatsko primorje "Omladino Hrvatskog primorja" u kojem poziva na borbu protiv fašista (predmet)
4 - Kotarski odbor USAOH-a Sušak šalje Okružnom odboru USAOH-a za Hrvatsko primorje izvještaj o političkoj situaciji na kotaru (predmet)
5 - GO USAOH šalje Okružnom odboru USAOH-a Hrvatsko primorje dopis u kojem traži da se preko Saveza pionira organizira sakupljanje šiški (predmet)
6 - Lučić, član Okružnog odbora USAOH Hrvatsko primorje šalje OO Hrvatsko primorje dopis u kojem potvrđuje prijem Vladinog pisma (predmet)
7 - Kotarski odbor USAOH-a Novi šalje Okružnom odboru USAOH-a Hrvatsko primorje izvještaj s plenuma kotarskog odbora (predmet)
8 - Kotarski odbor USAOH-a Kastav šalje Inicijativnom Okružnom odboru USAOH-a Hrvatsko primorje izvještaj o stanju na kotaru nakon kapitulacije Italije (predmet)
9 - Kotarski odbor USAOH-a Senj šalje Okružnom odboru USAOH-a Hrvatsko primorje izvještaj s formiranja Kotarskog odbora USAOH-a (predmet)
10 - Kotarski odbor USAOH-a Krk šalje Okružnom odboru USAOH-a Hrvatsko primorje izvještaj sa sastanka (predmet)
123456
Naziv: Dokumenti Okružnog odbora USAOH-a za Hrvatsko primorje (podserija)
Signatura: HR-HDA-1231-1-10-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1945
Identifikator: HR-HDA/AJ 101519