Facebook
Naziv: Javni bilježnici Cresa i Lošinja (fond)
Signatura: HR-DARI-40
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 32 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1774 - 1945
Arhivske jedinica: 9.35 m
Tehničke jedinica: 92 knj. ; 80 kut.
Odgovornost: Botterini Martino (stvaratelj) (1774.-1778.)
Brunelli Silvio (stvaratelj) (1933.-1937.)
De Denaro Edoardo (stvaratelj) (1924.-1932.)
Froglia Mario (stvaratelj) (1937.-1939.)
Grisetti Lucio (stvaratelj) (1928.-1934.)
Ivančić Ivan (stvaratelj) (1910.-1915.)
Lorenzini Icilio (stvaratelj) (1924.-1928.)
Petris Nicolo (stvaratelj) (1852.-1880.)
Petris Giuseppe (stvaratelj) (1893.-1908.)
Petris Stefano (stvaratelj) (1940.-1943.)
Politeo Romolo (stvaratelj) (1934.-1945.)
Javni bilježnik. Vidović, Nikola (Skradin) (stvaratelj) (1872.-1874.) (Mali Lošinj)
Vidulić Franjo (stvaratelj) (1856.-1869.)
Vidulić Ivan Sabino (stvaratelj) (1887.-1924.)
Mecchia Carlo (stvaratelj)
Biscontini Giacomo (stvaratelj)
De Bartolomei Enrico (stvaratelj)
Debeus Raimondo (stvaratelj)
Koller Ivan (stvaratelj)
Koller Josip (stvaratelj)
Antonini Servolo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je nastao od gradiva preostalog nakon predaje glavnine zbirnog fonda Istarski notari 1597-1947 Državnom arhivu u Pazinu 1991. godine. DARI je od tog rasformiranog fonda zadržao gradivo javnih bilježnika s područja Cresa i Lošinja te oznaku fonda 40. Također, iz formalno proceduralnih razloga, DAPA tada nije predano oko 2,5 d/m gradiva sedam javnih bilježnika iz Buja, Motovuna, Pazina i Poreča. Nije poznato kada je gradivo Istarskih notara preuzeto u DARI. Ne spominje se u općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci iz 1953. godine, a 1955. gradivo je sigurno u DARI jer je popis istarskih javnih bilježnika, čije je gradivo bilo pohranjeno u DARI, te godine upućenom svim kotarskim sudovima (DAR, spis 721/1955). Zbirni fond Istarski notari sadržavao je gradivo 167 javnih bilježnika iz Bala, Buja, Buzeta, Cresa, Fažane, Galižane, Labina, Malog Lošinja, Motovuna, Pazina, Peroja, Poreča, Pule, Rovinja, Velog Lošinja i Vodnjana. Godine 1964. je za nj izrađeno obavijesno pomagalo. Fond se pod nazivom Istarski notari nadalje spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. Za gradivo javnih bilježnika Cresa i Lošinja izrađen je 1991. sumarni inventar. Njime nije obuhvaćeno gradivo istarskih bilježnika, koje je 1991. trebalo biti predano ali nije predano DAPA. Podaci iz sumarnog inventara iskazani su i u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006.
Način preuzimanja: Nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Upisnici i kazala oporuka i isprava između živih te pripadajuće oporuke i druge isprave, knjige mjeničnih prosvjeda, upisnici vrijednosti povjerenih javnim bilježnicima. Pojedini sadržaji odnose se na sljedećih 14 bilježnika: Botterini Martino (Veli Lošinj), Brunelli Silvio (Mali Lošinj, od siječnja 1937. u Puli), De Denaro Edoardo (Mali Lošinj), Froglia Mario (Cres), Grisetti Lucio (Cres), Ivančić Ivan (Cres), Lorenzini Icilio (Cres), Petris Giuseppe (Cres), Petris Nicolo (Cres), Petris Stefano (Cres), Politeo Romolo (Cres, Mali Lošinj), Vidović Nikola (Mali Lošinj), Vidulić Franjo (Mali Lošinj), Vidulić Ivan Sabino (Mali Lošinj). Fond također privremeno sadrži gradivo sljedećih 7 bilježnika: Antonini Servolo (Buje), Biscontini Giacomo (Motovun), De Bartolomei Enrico (Motovun), Debeus Raimondo (Pazin), Koller Ivan (Motovun), Koller Josip (Poreč), Mecchia Carlo (Motovun, Poreč).
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno razvrstano na serije Knjige i Spisi. Serija Knjige podijeljena je na 12 podserija, koje se odnose na pojedine javne bilježnike. Knjige pojedinih bilježnika sređene su na podpodserije Knjige između živih, Knjige oporuka i Ostale knjige ovisno o sačuvanosti gradiva. Prema istom načelu serija Spisi podijeljena je na 14 podserija za pojedine bilježnike, a ovisno o sačuvanosti gradiva pojedine podserije su razvrstane na podpodserije Isprave između živih i Oporuke.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-40/P - 1 Istarski notari (popis)
DARI-40/SI - 1 Javni bilježnici Cresa i Lošinja (sumarni inventar)
DARI-40/V - 1 Istarski notari (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 106155
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica