Facebook
Naziv: Građansko povjereništvo za kotar Poreč (fond)
Signatura: HR-DARI-1008
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Civilni komesarijat u Poreču (hrvatski) (Naziv u DA Pazin)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 264 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1919 - 1921
Arhivske jedinica: 8 cm
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Civilni komesarijat u Poreču (stvaratelj) (1919.-1922.)
Povijest jedinice: Gradivo je u "Pregledu fondova ..." iz 2006. prikazano kao arhivska jedinica Zbirke fragmenata. Javna uprava do 1945. (HR-DARI-406)
Sadržaj jedinice: 1. Povjerljivi spisi br. 62 i 147 iz 1919.; 2. Kabinetski spisi br. 416/695 iz 1920.; 3. Personalni spisi 1920.; 5. Povjerljivi spisi o političkim izborima 1921.; 6. Povjerljivi urudžbeni zapisnik u svezi političkih izbora 1921.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 451: Civilni komesarijat u Poreču
Identifikator: HR-DARI/AJ 113114
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica