Facebook
Naziv: Kotarski narodni odbor Novi (fond)
Signatura: HR-DARI-83
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNO Novi (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 26 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1946
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Kotarski narodni odbor Novi (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1946. preuzeo njegov slijednik, Narodni odbor kotara Crikvenica, a nakon ukidanja potonjeg 1963. njegov slijednik, Skupština općine Crikvenica. Fond je 1972. preuzet u HAR u nesređenom stanju s gradivom još pet stvaratelja s područja Novog Vinodolskog i Crikvenice (vidi HR-DARI - 79, 85, 87, 581 i 584). Gradivo je prilikom preuzimanja bilo provizorno notirano na svojevrsnim analitičkim karticama na temelju kojih je 1974. sastavljen popis i oblikovan jedan zbirni fond pod nazivom Kotarski narodni odbor Crikvenica i oznakom JU - 26. Godine 1979. izrađen je za taj zbirni fond zajednički sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran tijekom priprema za izdavanje publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. i od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni i fondovi Narodni odbor kotara Crikvenica (HR-DARI-79), Narodni odbor općine Crikvenica (HR-DARI-85) i Narodni odbor gradske općine Crikvenica (HR-DARI-87). Tijekom pripreme podataka za Pregled arhivskih fondova i zbirki u R Hrvatskoj iz 2006. od predmetnog fonda je još odvojeno i gradivo Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Novi (fond HR-DARI-581).
Način preuzimanja: Preuzeto 1972. od Skupštine općine Crikvenica. HAR: 287/72 i 152/73, akvizicija br. 104.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa, kazala općih spisa, brojčani upisnici. Povjerljivi spisi (uglavnom normalije i personalni iskazi i karakteristike), opće personalije, spisi Prosvjetnog i Socijalnog odjela, spisi Komisije za dodjeljivanje novčane pomoći, gradivo materijalnog i financijskog poslovanja Dječjeg doma Novi Vinodolski, spisi Kotarske komisije za ratnu štetu.
Izlučivanju: Izlučivanje je izvršeno bez zapisnika.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondom Kotarski narodnooslobodilački odbor Novi, kao jedna serija u sklopu nekadašnjeg zbirnog fonda Kotarski narodni odbor Crikvenica. Gradivo je osnovno podijeljeno na serije knjige i spisi. Serija knjige je sređena po sadržajnim cjelinama odnosno kronološki, a serija spisi je podijeljena na podserije povjerljivi spisi i izdvojeni predmeti, unutar kojih je gradivo sređeno kronološki odnosno po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-79/O - 1 Kotarski narodni odbor Crikvenica (ostalo)
DARI-79/SI - 2 Kotarski narodni odbor Crikvenica (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbor Crikvenica" na predmetni fond se odnose knjige 88-94a te kutije 312-316.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11751
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica