Facebook
Naziv: Zapisnici računanja površina (predmet)
Signatura: HR-HDA-1421-1-4-94-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1872 - 1872
Sadržaj jedinice: Kontrolna računanja površina k.o. i šumskih revira Medveđak, Mački i Drinjak.
Identifikator: HR-HDA/AJ 118704