Facebook
Naziv: Poljski prednacrti (predmet)
Signatura: HR-HDA-1421-1-4-95-5
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 118714