Facebook
Naziv: Opća poljoprivredna zadruga Jurdani (fond)
Signatura: HR-DARI-1034
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 116 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1964
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež ; 1 knj.
Odgovornost: Opća poljoprivredna zadruga Jurdani (stvaratelj) (1945.-1964.)
Povijest jedinice: Kolektivni ugovor o plaćama je 2010. izdvojen iz fonda "Agroprimorje " Rijeka (HR-DARI-998). Matična knjiga radnika se slijedništvom stekla u pismohrani Trgovačkog "Opatija" d.d. u stečaju odakle je 2011. preuzeta u DAR.
Način preuzimanja: Preuzeto 29. prosinca 2011. od Trgovačkog "Opatija" d.d. u stečaju
Sadržaj jedinice: Matična knjiga radnika 1945.-1964., Kolektivni ugovor o plaćama 1957.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Godina isteka o.p.: 2035
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Identifikator: HR-DARI/AJ 127212
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica