Facebook
Naziv: Zapisnici računanja površina (predmet)
Signatura: HR-HDA-1421-1-2-318-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1868 - 1907
Sadržaj jedinice: Sadrži kontrolno računanje površina k.o. i zapisnik i kontrolno računanje šumskog revira Repaš.
Identifikator: HR-HDA/AJ 135815