Facebook
Naziv: Osobni fond Tresić-Pavičić Ante (fond)
Signatura: HR-DAST-178
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: FTP (hrvatski)
Razdoblje: 1889 - 1949
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 12 kut.
Odgovornost: Tresić-Pavičić, Ante (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo osobnog fonda A.Tresić- Pavičić upisano je u Knjizi primljenog arhivskog gradiva HAS (str. 194, upis br. 291). U Arhiv je preuzeto temeljem Ugovora o otkupu rukopisne ostavštine pok. dr. Ante Tresić–Pavičića. Ugovor je sklopljen na temelju čl. 29. i 38. Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima 1978. i prijedloga Komisije za otkup rukopisne ostavštine između Ljubice Tomić–Tresić Pavičić iz Splita i Historijskog arhiva u Splitu zastupanom po direktoru prof. Anti Palavršiću.
Gradivo se nalazilo u kući A. Tresić-Pavičića u ulici Moše Pijade 27, Split i premda rasuto i nesređeno (trebalo ga je identificirati i popisati ) bilo je dobro sačuvano. Prema članku 3. Ugovora o otkupu gradivo je nakon preuzimanja u Arhiv postalo pristupačno javnosti.
Sadržaj jedinice: Osobni fond Ante Tresić-Pavičić sadrži uglavnom korespondenciju (poslovnu i privatnu) i službene spise, uz nešto osobnih, pa su stoga formirane i slijedeće cjeline: I. Osobni dokumenti; II. Pasivna korespondencija (pisma 862 autora od kojih je 75 nečitkog potpisa, primljena od raznih osoba među kojima su pisma poznatih osoba iz književnog i političkog života); III. Aktivna korespondencija (sadrži 809 pisama upućena raznim osobama); IV. Službeni spisi (nastali njegovim političkim djelovanjem) i V. Razno (razne pozivnice, čestitke, posjetnice itd.).
Izlučivanju: Gradivo se trajno čuva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za gradivo osobnog fonda A. Tresić–Pavičića za koje se već 1976. počelo pregovarati o njegovom depozitu, poklonu ili prodaji trebalo je najprije izvršiti uvid kako bi se utvrdilo njegovo stanje, sadržaj i vrijednost. Budući da se gradivo nalazilo u njegovoj kući prva identifikacija i popis napravljeni su u samoj kući. Pisma su bila rasuta i izmiješana pa je trebalo najprije odvojiti pasivnu od aktivne korespondencije. Pasivna korespondencija složena je po autorima. Odvojeni su njegovi osobni spisi od službenih spisa, a pod razno su stavljene pozivnice, čestitke i posjetnice.
Nakon preuzimanja gradiva u Arhiv pasivna korespondencija koja je već bila odvojena po autorima poredana je abecednim redom, a unutar svakog autora pisma su složena kronološki. Aktivna korespondencija složena je kronološki. Osobni i službeni spisi tematski su odvojeni u košuljice, a unutar košuljice složeni su kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski ; srpski ; engleski ; češki ; francuski ; španjolski ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DAST-178/P - 1 Osobni fond Ante Tresić-Pavičić (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 834: Tresić-Pavičić Ante
Identifikator: HR-DAST/AJ 13903
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica