Facebook
Naziv: Tresić-Pavičić Ante (fond)
Signatura: HR-HDA-834
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Tresić-Pavičić A. (hrvatski)
Razdoblje: 1891 - 1974
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 6 kut.
Odgovornost: Tresić-Pavičić, Ante (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda otkupljeno je od Ive Juriše (akv. 25/1977, 19/1978), Antikvarijata Nakladnog zavoda Matice hrvatske (akv. 17/1979) te Zdeslava Vukasa (akv. 47/2007; 48/2009)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži osobne dokumente, fotografije, korespondenciju A. Tresića-Pavičića (dopise privatne i službene, odnosno političke naravi upućene A. Tresiću te nekoliko koncepata i kopija koje je stvaratelj uputio drugima), nekoliko njegovih knjiga kao i fragmente njegovih rukopisa. Također je zastupljena dokumentacija o iznajmljivanju obiteljske nekretnine u Splitu, te razni računi i potvrde.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno, a ono koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; engleski ; francuski ; poljski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-834/P - 1 Iz rukopisne ostavštine dr-a Ante Tresića- Pavičića (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAST- 178: Osobni fond Tresić-Pavičić Ante
Napomena o dopunskim izvorima: Dijelovi ostavštine čuvaju se i u HAZU (fond br. 390, svež 1. P) i u NSK (fond br. 542, svež. 22, pisma 36).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4751
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica