Facebook
Naziv: Didaktičko ravnateljstvo Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-1145
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Direzione didattica Sussa (1942 - 1943) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 131 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1942 - 1943
Arhivske jedinica: 7 cm
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 25 dosje
Odgovornost: Didaktičko ravnateljstvo Sušak (stvaratelj) (1942.-1943.)
Povijest jedinice: Gradivo je slijedništvom dospjelo u pismohranu jedne od sušačkih pučkih škola, u zgradu sadašnje Građevinske i poljoprivredno-tehničke škole u Rijeci (Sušak). Od tamo je 1947. preseljeno u tada novouređenu zgradu OŠ Pećine, a u DARI je od OŠ Pećine preuzeto u kolovozu 2012.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02.
Sadržaj jedinice: Upisnik ispita prvih i drugih razreda, personalni dosjei.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je označeno signaturom fonda i sumarno je opisan njegov sadržaj. Fond je podijeljen na dvije serije: 1. Upisnik ispita i 2. Personalni dosjei složeni abecednim redom.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 8: Riječka prefektura
HR-DARI- 44: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine
Identifikator: HR-DARI/AJ 146330
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica