Facebook Slike
Naziv: Enrih Lovašen prijavljuje krađu u dvorcu grofa Pejačevića u Našicama (komad)
Signatura: HR-HDA-124-4-1-73
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 121
Razdoblje: 30.10.1918 - 30.10.1918
Sadržaj jedinice: Prijava Enriha Lovašena, pristava iz Zagreba, glede stvari pokradenih u dvorcu grofa Pejačevića u Našicama.
Identifikator: HR-HDA/AJ 148187