Facebook
Naziv: Središnja kancelarija NV SHS u Zagrebu (serija)
Signatura: HR-HDA-124-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1918 - 1919
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut. ; 4 knj.
Odgovornost: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba (stvaratelj)
Sadržaj jedinice:

Serija sadrži razne molbe za premještaje, namještenja, novčanu pomoć, otkaze, izraze lojalnosti Vijeću i sl. Najveći dio serije su pozdravi kojima razna društva i korporacije iskazuju lojanost NV: Posebnu skupinu čine telegrafsko-telefonske obavijesti koje su pokazivale situaciju na terenu i revolucionarnu atmosferu među pukom.

Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1); Dostavna knjiga (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 30214
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica