Facebook
Naziv: Mletački dragoman (fond)
Signatura: HR-DAZD-2
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: MD (hrvatski)
Alternativni nazivi: Dragomano Veneto (talijanski)
Razdoblje: 16. stoljeće - 1797
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 33 knj.
Odgovornost: Mletački dragoman (stvaratelj) (od 16.st.-1797.)
Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1597-1797)
Povijest jedinice: Dragoman je tumač odnosno posrednik u pismenoj i usmenoj komunikaciji bosanskih aga i paša te predstavnika mletačke vlasti u Dalmaciji, a mora poznavati i i druge jezike i pisma na kojima se odvija komunikacija(hrvatski i grčki jezik odnosno bosanicu, ćirilicu i alfabet). Ta služba uvedena je u 16. stoljeću i obavlja ju istovremeno više osoba pri uredu Generalnog providura za Dalmaciju i Albaniju u Zadru. O spisima dragomanske kancelarije skrbi posebna osoba zvana arhivist, imenovana 8. travnja 1622. godine na čiji spomen nailazimo sve do 18. stoljeća. Ova služba prestaje s radom padom Mletačke Republike 1797. godine. Spisi ovog fonda sačuvani su od osnutka Arhiva generalnih providura 1624. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća o pograničnim sukobima, o trgovini između Mletačke Republike i susjednih zemalja i pokrajina, mirovne ugovore i pregovore između Venecije, Turske i Austrije, korespondenciju između predstavnika mletačke i turske vlasti glede rješavanja različitih sporova ili incidenata, poglavito hajdučije ili zarobljavanja i pljačka trgovačkih brodova.
Izlučivanju: Spisi su jedinstveni i čuvaju se trajno.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje ovog fonda obavljeno je u 19. stoljeću. Fond sadrži jedinstvenu seriju spisa u razdoblju od 16. stoljeća do 1797. godine u ukukupno 33 knjige smještene u kutije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog gradiva koje je prema čl. 18. Zakona o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997) i Pravilniku o radu čitaonice u DAZD dostupno svim korisnicima.
Jezici: latinski ; arapski ; turski ; hrvatski
Pisma: latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano) ; arapsko pismo ; glagoljica
Obavijesna pomagala: DAZD-2/AI - 1 Inventar dragomanskog arhiva (analitički inventar)
DAZD-2/SI - 1 Mletački dragoman (sumarni inventar)
DAZD-2/V - 2 Spisi Mletačkog dragomana (Atti di Dragomano Veneto) (vodič)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Državni arhiv u Zadru
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 1: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju
Napomena o bibliografskim izvorima: Mayhew, Tea. Dalmatia between Ottoman and Venetian Rule. Contado di Zara 1645-1718. Roma: Viella, 2008.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15109
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica