Facebook
Naziv: Rad središnjih tijela (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-1
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1952 - 1962
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 5 knj.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži zapisnike sjednica Narodnog odbora i njegova dva vijeća, zapisnike sjednica savjeta i stalnih i povremenih komisija, kao i popise odbornika i članova istih. U nju je uključena i evidencija lokalnih odluka NOO-a.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 156253