Facebook
Naziv: Zapisnici sjednica komisija i savjeta (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-1-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1956 - 1958
Arhivske jedinica: 0.04 d/m
Tehničke jedinica: 0.40 kut.
Sadržaj jedinice: Podserija sadrži zapisnike sjednica Savjeta za komunalne poslove, Savjeta za opću upravu i budžet, Savjeta za opću upravu i unutrašnje poslove, Savjeta za narodno zdravlje i socijalno staranje i Savjeta za privredu, te zapisnike sjednica Komisije za izbore i imenovanja, Komisije za propise i organizaciona pitanja, Komisije za budžet, Komisije za privredu i Komisije za molbe i žalbe. Od povremenih komisija sačuvani su zapisnici Općinske popisne komisije, Komisije za valorizaciju stanova, Komisije za melioraciju i Komisije za predvojničku obuku.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zapisnici su sređeni kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 156294