Facebook
Naziv: Vukmanović-Tempo, Svetozar (predmet)
Signatura: HR-HDA-2003-3-1647
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1971 -
Tehničke jedinica: 1 kom.
Identifikator: HR-HDA/AJ 161736