Facebook
Naziv: Vicinalna parovozna željeznica Zagreb - Samobor d.d. (fond)
Signatura: HR-DAZG-966
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: SVŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1901 - 1946
Arhivske jedinica: 0.10 m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Vicinalna parovozna željeznica Zagreb - Samobor d.d. (stvaratelj)
Povijest jedinice: Preuzeto arhivsko gradivo u Državni arhiv u Zagrebu sačinjava samo jedna kutija spisa. Podataka u Knjizi ulaza nema.
Način preuzimanja: Preostalo arhivsko gradivo nalazi se kod Jugoslavenskih željeznica, danas "Hrvatske željeznice".
Sadržaj jedinice: Sačuvano arhivsko gradivo sadrži dokumentaciju uprave i tehničku dokumentaciju, relevantno je za proučavanje povijesti željeznice Zagreb - Samobor krajem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća.
Izlučivanju: Podataka o izlučivanju nema.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je djelomično razvrstano na serije, ali unutar njih nije uspostavljen odgovarajući poredak. Postojeće serije su Dokumentacija uprave i Tehnička dokumentacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikao radu čitaonice DAZG, arhivsko gradivo je dostupno svim korisnicima pod jednakim uvjetima.
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16175
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica