Facebook
Naziv: Općina Vela Luka (fond)
Signatura: HR-DADU-SCKL-661
Imatelj: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo
Normativni nazivi: Opština Vela Luka (1921 - 1941) (srpski)
Razdoblje: 1921 - 1942
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 2.90 kut.
Odgovornost: Općina Vela Luka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Najveći dio pismohrane Općine Vela Luka iz međuratnog razdoblja stradao je 1943. kada je Narodnooslobodilačka vlast u revolucionarnom zanosu uništila zatečeno arhivsko gradivo u općinskoj zgradi. Ipak manji dio pismohrane se sačuvao. I to u sklopu ostavštine Petra Farčića (općinskog prisjednika i kasnije upravitelja) koji je kod sebe sačuvao dio dokumentacije u službenoj formi (s pečatom i potpisima) i u konceptu, kao i u sklopu ostavštine Petra Padovana Kolege (načelnika). Dio je sačuvan u obitelji Tabain (zvani Jata) i danas je u posjedu Nikše Tabaina pk. Veljka, manji dio u sklopu Zbirke fragmenata - osobe (Arsen Mirošević), a najmanji dio je zatekao općinski arhivist 2006. u zgradi Općine Vela Luka. U arhivu Općine Vela Luka taj je najmanji dio zaveden 2007. kao serija unutar Zbirke fragmenata - uprava, dok je dio iz ostavštine Petra Farčića zadržan kao podserija u sklopu obiteljskog fonda Farčić Priša, kao i u slučaju obiteljskog fonda Padovan Kolega. Nakon preuzimanja gradiva iz Vele Luke u Arhivski sabirni centar, ovi su dijelovi izdvojili iz zatečenih cjelina i spojeni u zasebni fond. Tom je fondu pripojen dio spisa iz donacije Nade Žuvela (također iz ostavštine Petra Farčića).
Način preuzimanja: Službena predaja Općine Vela Luka 2013., Donacija Nade Žuvela 2016.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži malobrojne spise središnjih tijela i opće spise po tekućem broju. Sačuvani su potpuni fascikli Općinskog odboraza nabavku hidraulične prese za preradu maslina, pribavljanja hrane u predratnim godinama (1940.-1941.). Od financijske dokumentacije izdvajaju se spisi o neurednostima u radu Općine, blagajna ishrane (1940.-1941.). Uz financije, nešto obimnije gradivo je i serije Komunalnog uređenja. Izdvajaju se projekti elektrifikacije mjesta i nabavke električne centrale, projekti kupališta na Badu i Vrancu, te klaonice. Od vojnih poslova izdvaja se Knjiga regruta (rođenih 1898.-1900.). Sačuvani su i pojedini personalni dosjei i drugi spisi o radnim odnosima (između ostalog i Statut o službenicima 1936.-37.).
Izlučivanju: Nije bilo izlučivanja.
Dopuna: Nije isključena mogućnost da se donacijama pojedinaca naknadno dopuni fond.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Dio spisa je stvaratelj izdvajao (naknadno?) iz cjeline spisa s općim tekućim brojem, kao što je u slučaju vođenja poslova aprovizacije. Serije: 1. Rad središnjih tijela 2. Opći spisi 3. Imovinski spisi 4. Poljoprivreda i zadrugarstvo 5. Prehrana 6. Prosvjeta 7. Zdravstvo i socijalna skrb 8. Vojni poslovi 9. Radni odnosi 10. Komunalni red 11. Financije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno čl. 18 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/1997.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Objavljivanje i umnožavanje je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Papir u dobrom stanju.
Obavijesna pomagala: DADU-SCKL-661/SI - 1 Općina Vela Luka (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo, Žrnovo
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje.
Arhivske jedinice: HR-DADU-SCKL- 536: Kotarsko poglavarstvo Korčula
HR-DADU-SCKL- 594: Obitelj Farčić Priša
HR-DADU-SCKL- 666: Uljarska zadruga Gospodarske sloge Vela Luka
HR-DADU-SCKL- 678: Društvo za unapređenje turizma i poljepšavanje mjesta Vela Luka
HR-DADU-SCKL- 686: Obitelj Padovan Kolega
HR-DADU-SCKL- 687: Obitelj Kalogjera Zlatar (nacrti javnog zahoda, kupališta, središta mjesta Jakše Kalogjere)
Literatura: Tonko Barčot. Arhiv Vele Luke - projekt sabiranja i obrade cjelokupne arhivske memorije na lokalnoj razini, Zagreb 2011., .str. 52-53, 56-57
Identifikator: HR-DADU-SCKL/AJ 162790
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica