Facebook
Naziv: Osnovna škola “Podmurvice“ Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1203
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OŠ “Podmurvice“ Rijeka (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 141 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1972 - 2006
Arhivske jedinica: 0.30 m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 9 knj.
Odgovornost: Osnovna škola "Podmurvice" (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR zajedno s gradivom Poslovne zajednice organizacijâ odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka (HR-DARI-1201) i Osnovne samoupravne interesne zajednice odgoja i osnovnog obrazovanja „Mlaka“- Rijeka (fond HR-DARI-1202).
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR 5. travnja 2011. od OŠ Podmurvice uz provizorni primopredajni zapisnik.
Sadržaj jedinice: 1. Popis akata "svjedodžbe - prijelaznice", 2. godišnji planovi i programi za školsku godinu 2001./2002. (kemijskom olovkom prepravljeno u 2002/2003.) i 2003./2004., 3. knjiga zapisnika Stambene komisije, 4. stambena dokumentacija, 5. ugovori o preuzimanju radnika, 6. zapisnici Školskog sportskog društva „Moša Albahari“, 7. Pregled rada izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti i drugih oblika rada učenika Školskog sportskog društva „Moša Albahari“ – košarka (m), 9. letci (europski dan bez automobila 2001. i Show Hakl 2004.), 10. Razno, 11. Razredne knjige 1. do 8. A razreda za šk.g. 2000./2001. (specimena) i razredna knjiga 6. B razreda s prilagođenim programima za pojedine učenike za šk.g. 2000./2001. (specimen)
Izlučivanju: Izlučena je 21 (dvadesetijedna) razredna knjiga za šk.g. 1999./2000. i 2000./2001. te jedan svežanj raznih koncepata pripreme za nastavu, ukupno 0,4 d/m. DARI: klasa UP/I-036-04/16-01/31.
Dopuna: Vjerojatna je dopuna s gradivom pohranjenim u pismohrani stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je najprije razdvojeno od fondova HR-DARI-1201 i 1202, s kojim je bilo pomiješano nakon zajedničkog preuzimanja. Potom je sređeno i popisano u jedinstvenoj seriji prema sadržajnim cjelinama. Unutar sadržajnih cjelina je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) općenito dostupno 30 godina nakon nastanka. Dostupnost je detaljnije razrađena Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2077
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, oštećeni su jedino uvezi razrednih knjiga
Obavijesna pomagala: DARI-1203/P - 1 Osnovna škola “Podmurvice“ Rijeka (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici su pohranjeni u pismohrani OŠ "Podmurvice" Rijeka
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1201: Poslovna zajednica organizacijâ odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka
HR-DARI- 1202: Osnovna samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja „Mlaka“- Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 177306
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica