Facebook Slike
Naziv: Una bella pagina de la historia de Ragusa (komad)
Signatura: HR-HDA-781-1-3-7-4-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 10 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 11.11.1932 - 11.11.1932 (La Nacion)
Tehničke jedinica: 1 list
Vrste građe: novinski isječak
Jezici: španjolski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179272