Facebook Slike
Naziv: Poslanstvo i smrt Nikole Bone 1678 (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-2-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 85 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1896 - 1896 (Delo)
Tehničke jedinica: 22 list
Jezici: srpski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 179575