Facebook Slike
Naziv: Dubrovnik i Osmansko carstvo, I. knjiga 1365-1482., Beograd (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-2-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 82 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1898 - 1898 (Srpska kraljevska akademija, str 288)
Tehničke jedinica: 148 list
Vrste građe: knjige
Jezici: srpski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 179576