Facebook Slike
Naziv: Iz novijeh dubrovačkih elegija (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-2-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 84 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1906 - 1906 (Srđ br. 9/1906, str. 426-429)
Tehničke jedinica: 3 list
Jezici: hrvatski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179577