Facebook
Naziv: Ispisi i bilješke o sv. Augustinu (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 102 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Jezici: hrvatski ; francuski ; njemački
Identifikator: HR-HDA/AJ 179922