Facebook
Naziv: A. Battistella, La Repubblica di Venezia (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-6-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 98 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1921 - 1921
Tehničke jedinica: 57 list
Jezici: talijanski ; francuski
Identifikator: HR-HDA/AJ 180202