Facebook Slike
Naziv: F. Cavallera, Saint Jérôme, sa vie et son œuvre (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-6-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 98 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1922 - 1922
Tehničke jedinica: 41 list
Jezici: francuski ; hrvatski ; engleski
Identifikator: HR-HDA/AJ 180206