Facebook Slike
Naziv: L. Drucker, Claudius Gothicus (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-6-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 98 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Tehničke jedinica: 11 list
Jezici: njemački
Identifikator: HR-HDA/AJ 180208