Facebook Slike
Naziv: L. Duchesne, Liber Pontificalis (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-6-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 98 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1898 - 1898 (II. vol, Pariz )
Tehničke jedinica: 15 list
Jezici: francuski
Identifikator: HR-HDA/AJ 180210