Facebook
Naziv: A. de Marmont, Mémoires de 1792 à 1841, Pariz (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-6-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 98 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1857 - 1857
Tehničke jedinica: 16 list
Jezici: francuski
Identifikator: HR-HDA/AJ 180226