Facebook Slike
Naziv: Danté (komad)
Signatura: HR-HDA-781-2-8-4-6-5
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 99 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Tehničke jedinica: 27 list
Jezici: talijanski ; francuski
Identifikator: HR-HDA/AJ 180238