Facebook
Naziv: Dnevnici (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-1-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 24 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1882 - 1951
Tehničke jedinica: 0.80 kut.
Sadržaj jedinice: Sadrži dnevnike i dnevničke bilješke koje je Lujo Vojnović pisao veći dio života. Uz zabilješke osobnog karaktera, veći dio bilježaka sadrži citate iz knjiga.
Jezici: hrvatski ; francuski ; talijanski ; engleski ; njemački
Identifikator: HR-HDA/AJ 181918