Facebook Slike
Naziv: Adresari (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-1-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 27 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Tehničke jedinica: 0.30 kut. (7 komada)
Identifikator: HR-HDA/AJ 181921