Facebook
Naziv: Brzojavi, saučešća, čestitke (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-2-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 30 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1896 - 1934
Tehničke jedinica: 0.20 kut.
Jezici: hrvatski ; njemački ; francuski ; srpski ; talijanski ; engleski ; poljski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 181957